Advokat - Alle juridiske fagfelt

Trenger du en advokat med spesialkompetanse i Oppland, kan du kontakte oss. Vi er seks advokater med ulik bakgrunn, og derfor kan vi tilby våre klienter en advokat med høy kunnskap om sitt aktuelle spesialområde. Hver enkelt advokat har også lang erfaring med grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, herunder blant annet arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre.

På vårt advokatkontor kan du også få bistand fra en advokat i forbindelse med forretningsjus, strafferett og barnevernssaker. Mye av vår kapasitet brukes til juridisk rådgivning og forhandlinger for kommuner, privatpersoner og større eller mindre bedrifter.

Dersom alle forhold ligger til rette og sakens karakter tilsier det, tilbyr vi også klienter en advokat under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65