Arveoppgjør - Et følsomt område

Når det kommer til arveoppgjør opplever mange at storfamiliens idyll slår sprekker da det ofte handler om økonomi, og for noen kan det handle om mange penger. I Norge er det meste i forbindelse med et arveoppgjør bestemt av norsk lov, og derfor kan det være smart å sette seg inn i disse.

Vi har god kunnskap og lang erfaring med arveretten, og dersom du behøver bistand med et arveoppgjør, kan vi hjelpe deg. Mange kommer til oss for å få hjelp i forbindelse med et arveoppgjør. Det kan både være arvelater som har spørsmål om hvem som har krav på arv, hva loven sier om samboerskap, forskudd på arv eller hjelp til arveplanlegging.

Vårt advokatkontor i Gjøvik får ofte henvendelser om arveoppgjør, og vi bistår mer enn gjerne med vår kompetanse og erfaring i arverettens paragrafer.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65