Barnevern - Bistand og juridisk hjelp

Saker som involverer barnevern er ofte vanskelige både emosjonelt og juridisk. Alle fylker har et barnevern som skal sørge for at barn og unge vokser opp under trygge forhold, og dersom de ikke gjør det, skal fylkets barnevern sette i gang forskjellige tiltak. Av og til gjør barnevernet feil og griper inn uten at dette er nødvendig, og da kan juridisk bistand være et verktøy som bringer barn og foreldre sammen igjen.

Vi kan alle lovbestemmelser og har erfaring fra saker i Oppland der barnevern er involvert. Dersom du føler at ditt fylkes barnevern har tatt en feil beslutning, kan vi hjelpe deg med å få startet en undersøkelse.

Våre advokater bistår gjerne med hjelp i forhold til saker der barnevern er involvert.


Dersom inntektsforholdene og sakens karakter tilsier det, kan vi utføre oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65