Eiendomsrett - Profesjonell veiledning og bistand

Lover og regler innen eiendomsrett er kompliserte og forandres stadig av de lovgivende myndigheter. Derfor kan det også være vanskelig for en lekmann å sette seg inn i alle aspektene ved eiendomsrett. Vårt advokatkontor har kompetanse og erfaring med eiendomsrett i Oppland, og dersom du behøver bistand eller rådgivning kan du trygt ta kontakt med oss.

I tillegg til eiendomsrett har vi også stor faglig kompetanse på arverett, forretningsjus, strafferett og alle områder som er aktuelle for det indre østland. Her tilbyr vi rådgivning, forhandlinger og naturligvis prosedyreoppdrag. Med seks advokater som hver og en har sine spesialområder, kan du være sikker på at vi håndterer din sak på riktig måte.


Våre e-postadresser finner du på kontaktsiden.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65