Familierett - Rådgivning, forhandling og prosedyre

Trenger du bistand innen familierett? Familierett omhandler de lover og regler som angår ekteskapets inngåelse og oppløsning. Også ektefellenes formuesforhold og underholdsplikt ligger under familierett. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen familierett og tilbyr forhandling, rådgivning og prosedyreoppdrag for deg som bor i Oppland.

I tillegg til familierett har vi også kompetanse innen arverett, eiendomsrett, forretningsjus, strafferett og de aller fleste juridiske områder som er aktuelle for det indre østlandet.

Vi har seks advokater med ulik faglig og yrkesmessig bakgrunn, slik at vi skal kunne tilby våre klienter best mulig rådgivning og kompetanse. Hovedvekten av kontorets virksomhet består i juridisk rådgivning og forhandlinger for større eller mindre bedrifter, kommuner og privatpersoner.

Vi utfører også oppdrag for tingrettene i forbindelse med bobehandling og tvangssalg av eiendom.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65