Forretningsjus - Kompetanse i selskapsrett

Behøver du en ekspert i forretningsjus? Vårt advokatkontor har høy kompetanse innen alle områder og felter av forretningsjus, og mye av vår virksomhet består i juridisk rådgivning og forhandlinger for større eller mindre bedrifter, kommuner og privatpersoner. I tillegg til forretningsjus utfører vårt advokatkontor prosedyreoppdrag over et bredt spekter av juridiske fagområder.

Med seks advokater som har ulik bakgrunn, kan vi tilby spesialisert kompetanse innenfor ulike områder som for eksempel forretningsjus. Vi utfører også oppdrag for tingrettene i forbindelse
med bobehandling og tvangssalg av eiendom.

Om alle forhold ligger til rette i forhold til inntekt, formue og sakens karakter, utfører vi også oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.


Våre e-postadresser står på kontaktsiden.
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65