Fri rettshjelp i Oppland

Tilbudet fri rettshjelp betyr kort og godt at staten, helt eller delvis, står for omkostninger og utgifter i forbindelse med advokathjelp både i og utenfor rettergang. Formålet med fri rettshjelp er å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.

Det er også noe som kalles fritt rettsråd. Dette er fri rettshjelp som ikke gjelder rettergang, men omfatter advokatråd om juridiske spørsmål, samt informasjon om regler og omfattende saksbehandling. Dette kan for eksempel være utarbeidelse av klager eller søknader.

Dersom alle forhold ligger til rette for at du kan få fri rettshjelp, kan du trygt kontakte oss. Vi har erfaring og kompetanse innenfor de aller fleste juridiske områder som er aktuelle for Oppland fylke.


Vi er seks advokater på kontoret og holder til i Gjøvik.
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65