Strafferett - Bistand ved straffesaker

Innen strafferett kan vi bistå med rådgivning, forhandling og prosedyreoppdrag i Oppland. Vi har erfaring fra alle typer saker innen strafferett, og dersom alle forhold ligger til rette for det, tar vi også oppdrag som utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Med seks advokater som alle har forskjellig bakgrunn, sørger vi høy kompetanse innen strafferett, arverett, eiendomsrett, familierett og forretningsjus.

I tillegg til strafferett består hovedvekten av virksomhet i juridisk rådgivning og forhandlinger for kommuner, privatpersoner og større eller mindre virksomheter. Vi utfører også oppdrag for tingrettene når det gjelder bobehandling og tvangssalg av eiendom.

Våre ulike bakgrunner sørger for at vi har spesialkompetanse på flere områder slik at vi kan gi den best mulig bistanden til våre klienter.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65