Adv. dr. juris Geir Stenseth

geir.jpgGeir Stenseth er født 1965. Cand. jur. 1990 og dr. juris 2005 ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett med avhandlingen "Oljeterminhandel" 1989 (sammen med Are Stenvik).

Har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig. Fra 1994 har han hatt egen advokatpraksis ved dette kontoret, med rådgivning og prosedyre innenfor store deler av det formuerettslige fagfeltet, men med særlig vekt på fast eiendoms rettsforhold.
I perioden 2001-2005 var han universitetsstipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo,
med doktorarbeidet "Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse
av almennings- og sameieforhold i norsk utmark". Har også utgitt artikler om rettsteoretiske
og rettshistoriske problemstillinger. Var 2001-2004 redaksjonssekretær i tidsskriftet Lov og Rett.
Forfatter for almenningslovgivningen i Norsk lovkommentar. Beskikket krigsadvokat.

Ta kontakt på stenseth@advokatene-gfes.noKontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65