Advokatfullmektig Eva Kulsvehagen

Eva Kulsvehagen er født i 1983. Master i rettsvitenskap (jus) fra Universitetet i Oslo i 2007. Ansatt som advokatfullmektig i fellesskapet siden mars 2015.

.

Kulsvehagen har tidligere jobbet to år som jurist i Utlendingsnemnda og fem år som jurist i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, med kjøp og salg av fast eiendom.

.

Kulsvehagen arbeider særlig med privatrettslige spørsmål, derunder tingsrett, arverett og familierett. Av øvrige rettsområder Kulsvehagen arbeider med nevnes strafferett og arbeidsrett.

.
Ta kontakt på: kulsvehagen@advokatene-gfes.no
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65