Adv. Håvard Fremstad

hÃ¥vard.jpgFødt 1968 og avla juridisk embetseksamen i 1994. Han har EØS/EU-rett som spesialfag fra Universitetet i Oslo. Fremstad har tidligere jobbet som politijurist i 5 år, og som dommerfullmektig ved Hedmarken tingrett.

Etter avsluttet stilling som dommerfullmektig gikk han inn som advokat i advokatfellesskapet i 2001. Han har særlig kompetanse innen strafferett, og har jevnlig oppdrag som forsvarer i saker for lokale tingretter, men også utenfor eget distrikt, bl.a i Trøndelag og Hordaland i de senere år. Han arbeider også mye med forretningsjuridiske spørsmål og kontraktsrett, herunder saker tilknyttet mangler ved fast eiendom, og arbeidsrett. For øvrig utøver han en alminnelig praksis og påtar seg prosedyreoppdrag innen en rekke fagområder.

Ta kontakt på fremstad@advokatene-gfes.no

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65