Adv. Hans Thomas Gefle

1.jpgFødt 1952, juridisk embetseksamen 1978, advokatbevilling i 1983.
Han har i 22 år praktisert som advokat ved dette kontoret. Tidligere erfaring fra arbeid
i Toll- og Avgiftsdirektoratet, og med ankesaker fortrygderetten ved Oslo trygdekontor.

Foruten bred erfaring fra de fleste juridiske felter, er hans spesialområder barne- og familierett, barnevernrett og erstatningsrett med vekt på personskadeerstatning.
Han har fra tidligere betydelig strafferettspraksis og tar fortsatt en del av
strafferettsoppdragene ved kontoret. Han er i tillegg oppnevnt som megler etter
ekteskaps-/barneloven, og har i den forbindelse praktisert som megler siden 1993
ved siden av advokatpraksisen. Han innehar styreverv.

Ta kontakt på gefle@advokatene-gfes.no
Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65