Adv. Lars Oscar Strand

.
Adv. Lars Oscar StrandLars Oscar Strand er født i 1983. Master i jus 2010 ved Universitetet i Oslo og University of Southampton.
Spesialfag i sjørett.
.
Strand har vært ansatt som advokatfullmektig i advokatfellesskapet siden 2010, frem til han i 2013 trådte inn som advokat med egen praksis. Hans praksis fokuserer hovedsaklig på fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og selskapsrettslige spørsmål samt skiftesaker.
.
Av sakstyper der Strand har særskilt kompetanse kan nevnes salg av eiendom, herunder oppgjør og kontrakt ved gjennomført salg.
.
.
Ta kontakt på: strand@advokatene-gfes.no


Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65