Om kontoret

Dagens advokatkontor forvalter en lang og god advokattradisjon på Gjøvik. Kontorfellesskapets opprinnelse skriver seg tilbake fra 1946 da høyesterettsadvokat Sverre Askvig gikk inn i kompaniskap med overrettssakfører Hans A. Eid på Gjøvik. Senere har både advokat Gefle, Fossen og Eid hatt gleden av å være i kontorfellesskap med høyesterettsadvokat Askvig. I 1994 overtok så advokat Stenseth den portefølje som advokat Elling Follestad hadde opparbeidet gjennom nesten 20 års advokatpraksis på Gjøvik og gikk inn i fellesskapet.

I 2001 startet advokat Stenseth på et doktorgradsstipendiat ved Universitet i Oslo, og advokat Fremstad trådte samtidig inn i kontorfellesskapet. Dr.juris advokat Stenseth arbeider nå ved kontoret ca en dag pr uke. Advokat Lars Oscar Strand ble i august 2010 ansatt som advokatfullmektig, og fra januar 2013 ble han partner i advokatfellesskapet. I mars 2015 ble Eva Kulsvehagen ansatt som advokatfullmektig og advokatkontoret består nå av seks advokater.

I desember 2012 døde vår mangeårige og kjære kollega, advokat Tore Johan Fossen. Han er og vil bli dypt savnet for sine gode kunnskaper, og for sin lune humor og trygge tilstedeværelse.

Vi holder til i nyoppussende lokaler med sentral beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.

Kontakt
Advokatene Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS

Besøksadresse:
Storgata 2
2815 Gjøvik

Postadresse:
Pb. 1243
2806 Gjøvik

Telefon: 61 18 18 60
Faks: 61 18 18 65