Text

Våre fagområder:

Text

Familie- og arverett

Familierett omhandler de lover og regler som angår ekteskapets inngåelse og oppløsning. Også ektefellenes formuesforhold og underholdsplikt ligger under familierett. Vi har lang erfaring og høy kompet...

Button
Text

Barnevernsrett og barnefordeling

Saker som involverer barnevern er ofte vanskelige, både emosjonelt og juridisk. Alle fylker har et barnevern som skal sørge for at barn og unge vokser opp under trygge forhold, og dersom de ikke gjør ...

Button
Text

Eiendomsrett og eiendomsmegling

Eiendomsretten omfatter alt som har med fast eiendoms rettsforhold å gjøre, alt fra søknad om byggetillatelse til nabokonflikter om trær eller hevd, for å nevne noe. I de senere årene har vi også sett...

Button
Text

Strafferett

Innen strafferett kan vi bistå som forsvarer og bistandsadvokat, men også med rådgivning ved vurdering av om straffbart forhold er begått og mulig anmeldelse. Mange straffbare forhold utløser i tilleg...

Button
Text

Skatt og avgift

Skatt og merverdiavgift er et omfattende, detaljert og komplisert fagfelt. I tillegg endres skattelovgivningen til stadighet gjennom reformer, statsbudsjetter og rettspraksis. Derfor er det viktig å f...

Button
Text

Selskapsrett og foreningsrett

Selskapsretten regulerer selskapsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak og indre selskaper. Valg av organisasjonsform har både selska...

Button
Text

Konkurs

Nærmere informasjon kommer snarlig. Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale...

Button
Text

Offentlig dødsbo

Nærmere informasjon kommer snarlig. Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale...

Button
Text

Avtalerett

Gode, skriftlige avtaler kan forebygge misforståelser og konflikter. I prinsippet er det avtalefrihet innenfor lovens grenser, men ofte kan det oppstå tvil eller uenighet om hva som er avtalt. Vi bist...

Button
Text

Arbeidsrett

Trenger du råd og hjelp i forbindelse med ansettelsesforhold? Innen arbeidsretten kan det være behov for juridisk bistand i forbindelse med ansettelser og oppsigelser, bruk av utenlandsk arbeidskraft...

Button
Text

Erstatningsrett

Erstatningsretten omhandler vilkår for utmåling av erstatning. Erstatningskrav kan utløses fra mange ulike omstendigheter, men som hovedregel må det være lidt et økonomisk tap forårsaket av skade på p...

Button
Text

Kontakt oss


Våre lokaler har en sentral beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.


Advokatene Storgata 2 ANS

Storgata 2, 2815 Gjøvik

Tlf: 61 18 18 60


Image
Medlem i Advokatforeningen
Googlemap
Text

Jeg ønsker å bli oppringt 


Vi ringer deg gjerne for en uforpliktende samtale. Obligatoriske felt er merket med * 

Form2
Navn
Feltet er påkrevd
Telefon
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon